Tuoteryhmät
Oiva Lista

Chemdye CDWU-testi ultraäänilaitteelle

Tuotenro.: 303380
Määrä: 30 kpl
Tuotenimike: Indikaattori
Valmistaja: Terragene
Valmistajan sivut:
Valmistajan tuotekoodi: CDWU_CHEM_30

Terragenen CDWU-indikaattori on suunniteltu ultraäänipesulaitteen puhdistusprosessin ja kavitaatiotehokkuuden (pesutehon) valvontaan. Rutiinitesti suoritetaan viikoittain tai päivittäin kavitaatioenergian varmistamiseksi. Testin avulla voidaan havaita mahdollinen vika ultraäänipesulaitteen toiminnassa.

Ominaisuudet
- Esivalmisteltu testi antaa tuloksen välittömästi värimuutoksen kautta
- Helppo käyttää ja tulkita
- Kun kavitaatioenergia on riittävä tapahtuu CDWU-indikaattorin liuoksessa värimuutos sinisestä keltaiseksi

Käyttöohjeet
Ultraäänipesulaite tulee tarkastaa vähintään kerran viikossa ja tulokset kirjata. On olemassa kahdenlaisia testejä (toimintatesti ja rutiinitesti) ja CDWU-indikaattoria voidaan käyttää molemmissa:
Säännöllinen toimintatesti: pesukoneen alkuasennusta varten, säännöllisin kolmen kuukauden väliajoin tai korjauksen jälkeen. Tämän testin tarkoituksena on varmistaa kavitaatioprosessin tasainen jakautuminen pesusäiliössä. Testirutiini: suoritetaan viikoittain tai päivittäin kavitaation oikean toiminnan varmistamiseksi. Tämän testin avulla voidaan havaita mahdollinen vika ultraäänipesukoneen toiminnassa.

- Valmista säiliöön puhdistusaineliuos noudattaen valmistajien käyttöohjeita (noudata ultraäänipesukoneen ja pesuaineen valmistajan käyttöohjeita)
- Poista säiliöstä kaasut pesuaineen valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti
- Säädä lämpötila pesuaineen valmistajan ohjeiden mukaan
- Ota tarvittava määrä indikaattoreita suoritettavan testin (toimintatesti tai rutiinitesti) ja pesusäiliön koon mukaan
- Aseta ne koriin ilman kuormaa suoritettavan testin mukaan
- Aseta kori säiliöön ja suorita haluamasi ultraäänipuhdistusohjelma
- Kun ohjelma on valmis, poista indikaattorit laitteesta
- Analysoi tulokset taulukon mukaan ja kirjaa saadut tiedot

Tulosten tulkinta
Värinmuutos sinisestä keltaiseksi on hyväksytty tulos ja tämä osoittaa pesuun sopivan kavitaatioenergian olemassaolon. Aika, jolloin tämä värinmuutos tapahtuu, on kavitaatioenergian voimakkuuden mitta. Vihreä väritulos osoittaa, että hyvän puhdistuksen edellyttämää kavitaatioenergiaa ei saavuteta. Molemmissa testeissä indikaattorin värin hitaampi muutos (keskimäärin) ilmaisee alueen, jossa on vähemmän kavitaatioenergiaa tai säiliön "heikkoutta", kun taas vikatulos osoittaa "kylmän kohdan" tai alueen, jossa ei ole hyvän pesun edellyttämää kavitaatioenergiaa. Ultraäänipesurin oikean toiminnan lisäksi kavitaatioprosessiin vaikuttavat useat muuttujat, kuten: liuenneiden kaasujen esiintyminen vedessä, veden kovuus, lämpötila ja pesuaineiden käyttö. Jos tulos on epäsuotuisa, tarkista:

- Ultraäänipesukoneen toimintataajuus. CDWU-indikaattoria voidaan käyttää ultraäänipesureissa, joiden taajuudet ovat 35 kHz tai suuremmat. Yli 40 kHz:n taajuudet aiheuttavat nopeamman värinmuutoksen.
- Pesuaineliuoksessa on kuplia. Tämä johtuu liuenneiden kaasujen läsnäolosta ultraäänipesurin liuoksessa. Puhdistusliuoksen kaasunpoisto on erittäin tärkeää tyydyttävän tuloksen saavuttamiseksi. Tämä prosessi voi kestää useita minuutteja tai jopa tunteja riippuen lämpötilasta ja säiliön koosta. Noudata valmistajan ohjeita asianmukaista kaasunpoistoa varten.
- Ultraäänipesun aika ja lämpötila. CDWU-indikaattori on suunniteltu varmistamaan kavitaatio ultraäänipesun aikana vähintään 3 minuuttia (180 sekuntia) ja lämpötiloissa 18-70 °C.
- Ultraäänipesukoneen yleinen kunto. Aluslevyn näkyvä vaurioituminen tai tuntematon ääni voi tarkoittaa, että kone ei toimi oikein.

Kun olet tarkistanut yllä olevat toimet, toista testi. Ilmoita kaikista epätyydyttävistä tuloksista instituution käytäntöjen mukaisesti korjaavia toimia varten. Pesukoneen toimintaa koskevissa kysymyksissä ja mahdollisten vikojen syiden selvittämiseksi ota yhteyttä tekniseen palveluun.

Extra info - Same and visible for every product

Element group - Products can have multiple general texts