Hammasväline Oy:n tietosuojakäytäntö

Henkilötietojen käsittely

Hammasväline Oy, y-tunnus 0881266-0, PL 15, 02101 Espoo, (jäljempänä ”yhtiö” tai ”me”) ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että yhtiö käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja asianmukaisella ja läpinäkyvällä tavalla lainsäädännön mukaisesti.

Keräämme sinusta tietoja, kun käytät eri palveluitamme. Yhtiö on henkilötietojesi käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä ja käsittelee tietojasi tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Tässä tietosuojakäytännössä määritetään ja selvennetään henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät oikeutesi sekä tavat, joilla voit käyttää kyseisiä oikeuksia.

Yhtiö on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi, ja meille on tärkeää varmistaa, että henkilötietojasi käsitellään turvallisella tavalla. Noudatamme kaikkia henkilöiden yksityisyydensuojaan liittyviä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Näihin lukeutuvat Suomen henkilötietolaki 5.12.2018/1050, sähköistä viestintää koskeva Suomen laki (516/2004) ja muut vastaavat lait ja määräykset, joilla täytäntöönpannaan EU:n tietosuojadirektiivi 95/46/EY, sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58/EY ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 (GDPR), sekä kaikki kyseisiin lakeihin ja määräyksiin tehtävät muutokset ja korvaavat säädökset. Käytämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä ottaen huomioon henkilötietojen määrän ja arkaluonteisuuden.

On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän tietosuojakäytännön ennen kuin käytät mitään yhtiön palvelua. Sinun ei tule käyttää mitään palveluamme, jos et hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä.

Jotkin verkkosivustomme sivut sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Kyseisillä verkkosivustoilla on omat tietosuojakäytäntönsä, eikä yhtiö ole vastuussa näiden verkkosivustojen toiminnasta tai käytännöistä. Lähettäessään tietoa kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai niiden kautta käyttäjän on tutustuttava kyseisten verkkosivustojen tietosuojakäytäntöön ennen henkilötietojensa luovuttamista.

Lisätietoa evästeiden avulla kerättävistä tiedoista sekä niiden käsittelystä ja säilyttämisestä on jäljempänä kohdassa Evästeet.

Mitä henkilötietoja kerätään ja mistä lähteistä?

Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään oston, tilauksen tai rekisteröitymisen yhteydessä taikka myöhemmin asiakkuuden aikana, tai havainnoidaan palveluiden käytöstä.

Voimme kerätä esimerkiksi seuraavanlaisia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot, mukaan lukien osoite, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite
  Henkilötunnus
 • Toimitus- ja laskutustiedot, maksutiedot ja muut tiedot, jotka ilmoitat tuotteen tai palvelun ostamisen tai toimittamisen yhteydessä
 • Erilaiset väestötieteelliset tiedot
 • Mieltymyksiä ja kiinnostuksen kohteita koskevat tiedot, jotka perustuvat yhtiön verkkosivustojen käyttöön
 • Käyttäjätunnukset ja salasanat palveluihimme
 • Muut tiedot, jotka ovat olennaisia asiakastutkimusten, markkinoinnin/mainonnan tai tarjousten esittämisen kannalta
 • Muut käyttäjän luomat tiedot, joita käyttäjä päättää jakaa verkkosivustojemme kautta.

Voimme kerätä henkilötietoja seuraavista lähteistä:

 • Yhteydenotot asiakkaisiin, tilausten vastaanottaminen
 • Mikä tahansa yhtiön verkkosivusto, esimerkiksi kun tilaat tuotteen tai uutiskirjeen tai osallistut järjestämäämme kilpailuun tai järjestämällemme kurssille
 • Kolmannet osapuolet, joita ovat konserniyritykset tai yritykset, joiden palveluita yhtiö käyttää laajentaakseen asiakastietokantaansa, esimerkiksi Asiakastieto.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Kun tilaat tuotteen, solmit sopimuksen yhtiön kanssa. Sen seurauksena käsittelemme henkilötietojasi hallitaksemme ostoasi tai tilaustasi sekä toimittaaksemme tilaamasi palvelun tai tuotteen.

Sen lisäksi, että käsittelemme henkilötietojasi tilaamiesi tuotteiden tai palveluiden toimittamiseksi, voimme käyttää henkilötietojasi alla esitetyn mukaisesti myös muihin tarkoituksiin, jotka perustuvat muihin oikeusperusteisiin.

 • Sopimuksen täytäntöönpano: Tilausten käsittely ja hallinta, tuotteiden toimittaminen, maksujen suorittaminen sekä pääsyn tarjoaminen yhtiön verkkosivustoille ja niillä tarjottaviin palveluihin (esim. asiakastuki).
 • Suostumus: Suoramarkkinointi (postitse tai sähköpostitse), asiakastutkimukset, asiakastuki ja uutiskirjeet.
 • Lakisääteinen velvoite: Säästämme esimerkiksi laskutusaineiston sovellettavien kirjanpitolakien ja -määräysten mukaisesti.
 • Oikeutettu tarve: Voidaksemme tarjota, toimittaa ja kehittää tuotteitamme ja palveluitamme sekä täyttää muut sitoumuksemme meidän on tarpeen käsitellä henkilötietoja myös joissakin muissa tapauksissa, esimerkiksi tilastointitarkoituksessa tai analysoidessamme asiakkaidemme ostotottumuksia voidaksemme tarjota heille olennaista tietoa ja markkinointisisältöä.
 • Profilointi: Voidaksemme parantaa omaa toimintaamme ja tuottaaksemme parempia palveluita sekä kohdistaaksemme markkinointia, voimme käyttää tietojasi asiakasprofiilin luomiseen.

Mikäli tarjoamamme palvelu edellyttää suostumustasi, pyydämme sinulta nimenomaista suostumustasi kyseiseen palveluun sekä henkilötietojesi käsittelyyn. Pyydämme esimerkiksi suostumustasi, jos haluat tilata jonkin yhtiön uutiskirjeistä tai jos haluat luoda käyttäjätilin jollakin yhtiön verkkosivustolla.

Suostumuksen antamisen yhteydessä sinun on vahvistettava, että olet lukenut tämän tietosuojakäytännön ja että hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tässä tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla.

Henkilötietojen säilyttäminen

Yhtiö ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin toimiin varmistaakseen, että henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään turvallisella tavalla. Henkilötietojasi ei koskaan säilytetä pidempään kuin sovellettavassa lainsäädännössä sallitaan tai kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten täyttämistä varten. Käsittelemme henkilötietojasi seuraavassa määritettyjen ajanjaksojen ajan.

 • Jäsen tai asiakas: Jos olet yhtiön asiakaskerhon jäsen tai olet rekisteröitynyt jonkin yhtiön tarjoaman digitaalisen palvelun käyttäjäksi, henkilötietojasi säilytetään siihen saakka, kunnes peruutat jäsenyytesi tai irtisanot palvelun tilaamisen, kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan viimeisimmästä ostostasi. Tämä ei päde, jos meidän on säilytettävä henkilötietojasi pidempään jostakin jäljempänä määritetystä syystä johtuen.
 • Sopimuksen täytäntöönpano: Henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutus- ja toimitustiedot), jotka luovutetaan yhtiölle tuotteiden tai palveluiden tilaamisen yhteydessä, säilytetään niin pitkään kuin on tarpeen yhtiön kanssa tekemäsi sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Tähän lukeutuu esimerkiksi toimitus- tai takuusitoumusten täyttäminen.
 • Lakisääteinen velvoite: Kaikki lakisääteisesti säilytettävät materiaalit säilytetään asianmukaisten lakien mukaan. Yhtiö säilyttää esimerkiksi kaiken kirjanpitoaineiston sovellettavan kirjanpitolainsäädännön mukaisesti.
 • Suostumus: Tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi nojalla, säilytämme henkilötietojasi vain niin pitkään kuin suostumuksesi on voimassa.
 • Suoramarkkinointi: Voimme käsitellä henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksissa enintään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ellet kiellä henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen siirtäminen

Asiakkaitamme koskevat henkilötiedot ovat tärkeä osa yhtiön toimintaa, emmekä myy henkilötietoja ulkopuolisille. Siirrämme henkilötietoja ainoastaan alla kuvatulla tavalla. Noudatamme henkilötietojen siirtämisessä aina suurta varovaisuutta, ja henkilötietojasi siirretään ainoastaan tässä tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla ja asianmukaisista turvallisuustoimenpiteistä huolehtien.

 • Yhtiön ja konsernin ulkopuoliset kumppanit: Kumppanimme eli yritykset, jotka eivät kuulu samaan konserniin yhtiön kanssa ja jotka yhtiö on hyväksynyt, voivat saada pääsyn henkilötietoihisi, jotta ne voivat esittää sinulle kohdennettua tietoa sekä tarjouksia tuotteistaan ja palveluistaan.
 • Yhdistäminen yksityisten ja julkisten rekisterien tietojen kanssa: Yhtiö voi täydentää henkilötietojasi keräämällä tietoa muista yksityisistä ja julkisista tietorekistereistä. Näin henkilötietojasi voidaan täydentää ja päivittää.
 • Liiketoiminnan myyminen: Mikäli yhtiön liiketoiminta myydään kokonaan tai osittain tai integroidaan toiseen yritykseen tai liiketoimintaan, henkilötietojasi voidaan luovuttaa neuvonantajillemme sekä ostajaehdokkaille ja heidän neuvonantajilleen sekä siirtää liiketoiminnan uusille omistajille.
 • Lakisääteinen velvoite: Yhtiö voi luovuttaa henkilötietojasi täyttääkseen jonkin lakisääteisen velvoitteen, ja tietosi voidaan siirtää poliisille ja muille asianomaisille julkisille viranomaisille, kun lainsäädäntö niin edellyttää ja sallii.
 • Edellä kuvatut tiedonsiirrot ovat sallittuja ainoastaan Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella sijaitseviin yrityksiin (Euroopan talousalue kattaa EU:n jäsenmaiden lisäksi Islannin, Norjan ja Liechtensteinin).

Verkkokaupan asiakastunnukset

Rekisterin käyttötarkoitus on Hammasväline Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen, markkinoinnin kohdentamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Tilaajan nimi
 • Yrityksen nimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Tilausten tiedot
 • Tilausten seurantakoodit

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuunottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Ainoastaan rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä niiltä osin kun ne eivät ole välttämättömiä asiakastilin hoidon kannalta.

Suostumuksen peruuttaminen

Tapauksissa, joissa käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi nojalla (esimerkiksi uutiskirjeiden tilaukset), voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Suostumuksen voi peruuttaa kokonaan tai osittain. Jos et halua vastaanottaa meiltä markkinointilähetyksiä ja erikoistarjouksia, voit peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai klikkaamalla sähköpostilähetyksessä olevaa linkkiä.

Jos peruutat suostumuksesi koskien henkilötietojesi käyttämistä tai luovuttamista muita tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten, emme välttämättä pysty enää tarjoamaan sinulle pääsyä verkkosivustoillemme tai tarjoamaan sinulle asiakaspalvelua tai muita palveluita, joita tarjoamme käyttäjillemme tämän tietosuojakäytännön sallimalla tavalla.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme ja miten kyseisiä tietoja käytetään, ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti (yhteystiedot alla). Voit muokata tietojasi milloin tahansa käyttäjätilisi asetuksissa, jos sinulla on tili jollakin verkkosivustollamme, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme (yhteystiedot alla). Sinulla on myös oikeus pyytää sinua koskevien virheellisten, puutteellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista ottamalla yhteyttä tietosuojakontaktihenkilöön. Yksityisyytesi ja henkilötietojesi turvaamiseksi pyydämme sinua todistamaan henkilöllisyytesi pyyntösi käsittelyn yhteydessä.

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on lisäksi oikeus pyytää, että henkilötietosi poistetaan tai että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Joissakin tapauksissa sinulla on myös oikeus kieltää henkilötietojesi käsittelyä sekä pyytää, että henkilötietosi siirretään sähköisessä muodossa.

Voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos yhtiö ei ole mielestäsi käsitellyt henkilötietojasi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet

Yhtiö käyttää verkkosivustoillaan niin sanottuja evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivusto lähettää verkkoselaimeesi. Sinua ei voi tunnistaa evästeestä, vaan evästeen avulla tunnistetaan ainoastaan tietokoneellesi asennettu verkkoselain sekä verkkoselain, jota käytät verkkosivustolla vierailemiseen. Eri tietokoneille tallennetaan eri evästeitä, jos vierailet verkkosivustoillamme eri tietokoneilta. Evästeet eivät sisällä viruksia, eivätkä ne voi tuhota mitään tietokoneelle tallentamiasi tietoja.

Evästeet luokitellaan tavallisesti niiden alkuperän perusteella ja sen mukaan, tallennetaanko ne verkkoselaimeesi vai ei. Eväste voidaan lähettää vierailemaltasi verkkosivustolta (ensimmäisen osapuolen eväste) tai muulta organisaatiolta, esimerkiksi analyysi- ja tilastointiyritykseltä, joka toimittaa verkkosivustolle palveluita (kolmannen osapuolen eväste). Evästeet voidaan jakaa myös istuntokohtaisiin evästeisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtainen eväste lähetetään tietokoneellesi, jotta verkkosivusto toimisi asianmukaisesti vierailusi aikana. Sitä ei tallenneta tietokoneellesi, vaan se poistetaan, kun suljet verkkoselaimesi. Istuntokohtainen eväste aktivoituu, kun esimerkiksi palaat jollekin aikaisemmin vierailemallesi verkkosivuston sivulle, jolloin se helpottaa verkkosivustolla navigoimista.

Pysyvä eväste tallennetaan sitä vastoin verkkoselaimeesi, jolloin verkkosivusto tunnistaa tietokoneesi IP-osoitteen, vaikka sammuttaisit tietokoneesi tai kirjautuisit ulos vierailujen välillä. Eväste tallennetaan soveltuvaksi ajaksi, minkä jälkeen se poistetaan.

Yhtiö käyttää verkkosivustollaan sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä. Molempia tarvitaan, jotta voimme varmistaa palveluidemme toimivuuden, parantaa tuotteidemme ja palveluidemme toimittamista, tarjota sinulle lisätoimintoja tai välittää sinulle olennaista ja kohdennettua mainos-/markkinointisisältöä. Lisäksi yhtiö käyttää Google Analyticsin tarjoamia kolmannen osapuolen evästeitä muokatakseen ja kehittääkseen verkkosivustonsa tietoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Useimmat verkkoselaimet on asetettu hyväksymään evästeiden käyttö automaattisesti. Voit estää yhtiön verkkosivustoja tallentamasta evästeitä tietokoneellesi muokkaamalla verkkoselaimesi asetuksia, joissa voit estää evästeet kokonaan tai poistaa tietokoneellesi mahdollisesti tallennetut evästeet. Huomaathan, että jos et salli evästeiden käyttöä, jotkin verkkosivustojemme toiminnot eivät välttämättä toimi asianmukaisesti ja turvallisesti ja joitakin palveluita ei mahdollisesti ole saatavilla. Evästeiden poistamisesta tai evästeasetusten muuttamisesta on saatavilla tietoa verkkoselaimen ohjeista tai verkkoselaimessa yleensä tarjottavasta aputoiminnosta.

Tietosuojakäytännön muutokset

Huomaathan, että tietosuojakäytännön ehtoja voidaan muuttaa tai muokata. Uusin versio julkaistaan aina yhtiön verkkosivustolla. Siksi sinun tulisi tarkistaa tämä tietosuojakäytäntö säännöllisesti ja varmistaa, että hyväksyt muutokset. Mikäli tietosuojakäytäntöön tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoitamme niistä sinulle sähköpostitse, jos olet antanut meille sähköpostiosoitteesi.

Jos muutokset koskevat suostumukseesi perustuvaa henkilötietojen käsittelyä, pyydämme sinua antamaan uudelleen suostumuksesi uusien ehtojen mukaiselle käsittelylle.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai epäilet, että tätä tietosuojakäytäntöä on rikottu, taikka haluat ottaa meihin yhteyttä mistä tahansa muusta tässä tietosuojakäytännössä mainitusta syystä, ota yhteyttä osoitteeseen asiakasrekisteri@hammasvaline.fi tai asiakaspalveluumme.